Práve prezeráte:Členská schôdza

Členská schôdza 2019

Uznesenie z členskej schôdze ŠK Zentiva Hlohovec za rok 2018, konanej dňa 26. 3. 2019 o 18:00 v KD Ruža, Vinohradská 9, Hlohovec    V súlade s platnými Stanovami členská schôdza ŠK Zentiva Hlohovec schvaľuje: Správu o činnosti ŠK Zentiva Hlohovec za r. 2018 a plán činnosti pre rok 2019 Správu o hospodárení ŠK Zentiva Hlohovec za r. 2018 a rozpočet pre rok 2019 Správu kontrolnej komisie za rok 2018 Voľbu výkonného výboru na obdobie nasledujúcich päť rokov nasledovne: Mgr. Bystrík Tupý – predseda Pavol Malár – podpredseda Lukáš Gažovič –...
read more